Годишна награда „Гален Темелков“

Вътрешни правила на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за Годишна награда „Гален Темелков“

Предоставената Годишна награда на името на Гален Темелков от фондация „Гален Темелков” е за завършил студент от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, специалност „Медицина“ в годината на кандидатстване. Наградата е за вдъхновяващ млад лекар, за когото медицината е смисъл, път и стремеж към високи идеали. Всеки студент може да кандидатства за наградата, независимо дали е кандидатствал за годишната награда „Пътят на Хипократ“ на фондация „Гален Темелков“. Лауреатът на наградата „Гален Темелков“ ще получи специален плакет и 1 000 лв. във формата на ваучери, които ще може да използва за закупуване на медицински инструментариум, литература и облекло.

Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин, завършил студент в МУ-Варна от специалност „Медицина“, в годината на кандидатстване;
 • Минимален успех от дипломата – много добър (4,50). Документ, удостоверяващ успеха (копие от дипломата, справка).
 • Социална ангажираност и постижения от различен характер* (участие в студентски спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.

* Дейностите и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.
На кандидатите се дават допълнителни точки при посещаване на определена дейност. Различните дейности се разделят на научна дейност, спортен клуб, клуб изкуства, доброволческа дейност, трудова дейност. За посещението на дейност/и, от група кандидатстващият получава +0,05т за всяка група.
Добавя се допълнителен лист с различните дейности, като препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия дейности.

Кандидатстване:

 • Кандидатстването става, чрез попълване на формуляр, който може да бъде изтеглен от сайта на Фондацията. Формулярът съдържа биографична част – кратка информация (до 300 думи) и мотивационно писмо** (до 800 думи), подадени до фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа вдъхновяваща история или обосновка защо кандидатстващият заслужава да получи наградата, както и мотивацията му да остане, да практикува лекарската професия в България;
 • Предложение за кандидатура може да направи и външен човек, който да попълни данните на студента, когото предлага за наградата, и да опише – с какво той заслужава да я спечели;


**Мотивационното писмо също носи определени точки на кандидатите. Всеки член на комисията оценява мотивационните писма с оценка от 0,10 до 0,50 точки (през 0,05). След това се изчислява средноаритметичната стойност от оценките на всички членове на комисията и се добавя към общия сбор точки на съответния кандидат.

Избор на лауреат:

 • Първи кръг – преглед на кандидатурите и изчисляване на точките на кандидатите спрямо посочените критерии;
 • Втори кръг (интервю) –  първите 7 кандидати с най-висок брой точки се допускат до интервю. Интервюто ще се проведе в онлайн среда в удобно и за двете страни време.
 • След интервютата всеки от кандидатите получава от всеки от членовете на комисията оценка от 0,10 до 0,50. Оценките на всеки от членовете се добавят към точките на кандидатите от предходния кръг и кандидатът, класирал се на първо място става лауреат на наградата.


При еднакъв брой точки след втори кръг се вземат предвид точките от първи кръг на класирането и съответно кандидатът с по-висок брой точки има предимство.

 Срокове:

 • подаване на документи – до 20 ноември 2023
 • интервюта – 26 ноември 2023       
 • обявяване на резултати – до 1 декември 2023

Комисия: 7 членна комисия (5 членове на Фондацията и 2 външни представители), която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Кандидатстването става, чрез формуляр, който може да бъде намерен в сайта на Фондацията, като след като бъде попълнен се подава на имейла на Фондацията.

За въпроси: на имейл адрес found.gt@gmail.com и на тел.: 0887877797; 0894736252

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *