Годишни отличия


„Душата на човек е ръководещото начало на неговото тяло.“

— Гален

Всяка година Фондация „Гален Темелков“ награждава с годишно отличие завършил в съответната година млад лекар с наградата „Гален Темелков“ и вдъхновяващ специалист в сферата на медицината с наградата „Белият ангел“.


Награда „Гален Темелков“

Годишната награда на името на Гален Темелков, връчвана ежегодно всяка година от фондация „Гален Темелков”, е отличие за завършил студент, в съответната година, от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, специалност „Медицина“. Наградата се присъжда на  вдъхновяващ млад лекар, за когото медицината е смисъл, път и стремеж към високи идеали. Всеки завършил студент може да кандидатства за отличието, независимо дали е кандидатствал за годишната награда „Пътят на Хипократ“ на фондация „Гален Темелков“. Лауреатът на Годишната награда „Гален Темелков“ ще получи специален плакет и 1 000 лв. във формата на ваучери, които ще може да използва за закупуване на медицински инструментариум, литература и облекло.

Награда „Белият ангел“

Предоставената награда „Белият ангел“ от фондация „Гален Темелков” е за лекар или медицински специалист, практикуващ в България. Наградата е за вдъхновяваща личност, за която медицината е смисъл, път и стремеж към високи идеали. Лауреатът на наградата „Белият ангел“ ще получи специален плакет и почетен знак за заслуги в сферата на медицината.