ПЪТЯТ НА ХИПОКРАТ


„Душата на човека се развива до последния му дъх“

— Хипократ

„Пътят на Хипократ” е фонд, насочен към подкрепа и подпомагане на бъдещи лекари, така че те да бъдат мотивирани да останат и да практикуват в страната ни. Този проект е съгласуван с МУ-ти и средните и профилирани училища в България.


ПЪТЯТ НА ХИПОКРАТ 2023/2024

Вътрешни правила на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите за годишни награди за учебната 2023/2024 година.


ПЪТЯТ НА ХИПОКРАТ 2022/2023

Вътрешни правила на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите за годишни награди за учебната 2022/2023 година и избраните лауреати.


ПЪТЯТ НА ХИПОКРАТ 2021/2022

Вътрешни правила на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите за награди за учебната 2021/2022 година и избраните лауреати.


ПЪТЯТ НА ХИПОКРАТ 2020/2021

Вътрешни правила на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите за годишни награди за учебната 2020/2021 година и избраните лауреати.