Проекти

Конкретните цели и задачи на Фондация „Гален Темелков“ ще се претворяват в проекти, които чрез своята бъдност, смисъл и вяра ще свидетелстват за живота. Защото светът има нужда от идеали, от ясни и чисти каузи! От откритост, лоялност и вяра. Младите хора във фондацията ще ни поведат за да сътворяваме добро.