Проект „Пътят на Хипократ“

„Пътят на Хипократ” е фонд, насочен към подкрепа и подпомагане на бъдещи лекари, така че те да бъдат мотивирани да останат и да практикуват в страната ни. Този проект е съгласуван с МУ-Варна и ПМГ – Шумен, а впоследствие и с другите университети, колежи и специализирани училища.


Проект „Пътят на Хипократ за 2021-2022 година


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от МУ-Варна и филиалите на университета за награди за отличили се студенти за учебната 2021/2022година

Предоставените награди от фондация „Гален Темелков” са за студенти от специалност на МУ – Варна. Тази година фондацията ще връчи 4 награди:

 • 1 награда в размер 300лв за студент от специалност „Дентална медицина“
 • 1 награда в размер 300лв за студент от специалност „Фармация“
 • 1 награда в размер 300лв. за студент от специалност във Факултета по обществено здравеопазване („Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Логопедия“, „Биомедицинска техника и технологии“, „Управление на здравните грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Оптометрист“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, „Клинична логопедия“) или специалност във Филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново („Акушерка“, „Медицинска сестра“)
 • 1 награда в размер 300лв. за студент от специалност в Медицински колеж („Медицински лаборант“, „Помощник – фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински козметик“, „Медицински оптик“)

Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ – Варна.
 • Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успеха (копие от студентска книжка и др.).
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер* (участие в студентски спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.

* Извънучебни дейности и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи успеха на студента, мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа, защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в реда:

1. Среден успех на студента от предходните два семестъра
2. Извънучебни дейности и постижения.

Срокове:

 • подаване на документи – II – V учебна седмица
 • обявяване на резултати – VII учебна седмица

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от училищата за годишни награди за учебната 2021/2022година

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за кандидат-студент в медицински университет или колеж в страната. Тази година фондацията ще връчи 2 награди в размер 800лв.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин.
 • Минимален успех много добър (5,00) като се взема предвид успехът от предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успеха (копие от бележник и др.).
 • Финансово състояние на семейството на кандитатстващия ученик*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на ученика през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за награда). За тази учебна година – от месец март до месец август 2021 г.
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер** (участие в спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия ученик извънучебни дейности.

*На кандидатите, чийто среден месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2021г – 650лв. се прибавят точки като на всеки 5% под сумата се добавя 0,05т. към успеха на кандидата, както следва:

 • 650 – 617,50лв. => +0,05т.
 • 617,49 – 585лв. => +0,1т.
 • 584,99 – 552,50лв. => +0,15т.
 • 552,49 – 520лв. => +0,2т.
 • 519,99 – 487,50лв. => +0,25т.
 • 487,49 – 455лв. => +0,3т.
 • 454,99 – 422,50лв. => +0,35т.
 • 422,49 – 390лв. => +0,4т.
 • 389,99 – 357,50 лв. => +0,45т.
 • 357,49 – 325лв. => +0,5т. и т.н.

** Извънучебни дейности и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на ученика, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа,  защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в реда:
1. Среден успех на ученика от предходната учедна година
2. Финансово състояние на семейството на ученика
3. Извънучебни дейности и постижения

Срокове:

 • подаване на документи – II – V учебна седмица
 • обявяване на резултати – VII учебна седмица

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797.

Заявление за кандидатстване:


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от МУ – Варна за годишни награди за учебната 2021/2022година

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за студент от специалност „Медицина“ на МУ – Варна. Тази година фондацията ще връчи награда в размер 1000лв.

Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ – Варна, специалност „Медицина“.
 • Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успеха (копие от студентска книжка и др.).
 • Финансово състояние на семейството на кандитатстващия студент*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на студента през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за награда). За тази учебна година – от месец август до месец декември 2021 г.
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер** (участие в студентски спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.

*На кандидатите, чийто среден месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2021г – 650лв. се прибавят точки като на всеки 5% под сумата се добавя 0,05т. към успеха на кандидата, както следва:

 • 650 – 617,50лв. => +0,05т.
 • 617,49 – 585лв. => +0,1т.
 • 584,99 – 552,50лв. => +0,15т.
 • 552,49 – 520лв. => +0,2т.
 • 519,99 – 487,50лв. => +0,25т.
 • 487,49 – 455лв. => +0,3т.
 • 454,99 – 422,50лв. => +0,35т.
 • 422,49 – 390лв. => +0,4т.
 • 389,99 – 357,50 лв. => +0,45т.
 • 357,49 – 325лв. => +0,5т. и т.н.

** Извънучебни дейности и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на студента, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа, защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в реда:
1. Среден успех на студента от предходните два семестъра
2. Финансово състояние на семейството на студента
3. Извънучебни дейности и постижения.

Срокове:

 • подаване на документи – до 11.02.2022
 • обявяване на резултати – до 25.02.2022

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандидатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797.


Проект „Пътят на Хипократ“ за 2020-2021 година


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от МУ – Варна за годишни награди

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за студенти от МУ – Варна. Използва се за заплащане на студентската годишна такса за обучение. Необходимите финансови средства се определят от МУ – Варна, като таксата за зимния семестър на текущата година ще се изплати (възстанови) на одобрения студент, а за летния семестър ще се превде по банковата сметка на университета, като това важи само за тази учебна година. Следващите годишни награди ще бъдат изплащани директно по банковата сметка на МУ – Варна. Броят на одобрените кандидати ще бъде различен за всяка година, но минимум един студент ще бъде награждаван. Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ – Варна.
 • Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успех (копие от студентска книжка и др.).
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер (участие в студентски спортен отбор, НПО и др.). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.
 • Финансово състояние на семейството на кандитатстващия студент*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на студента през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за стипендия). За тази учебна година – от месец март до месец август 2020 г.

*С предимство се разглеждат кандидатите, чийто месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2020г – 610лв.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на студента, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа,  защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в следния ред:
1. Среден успех на студента от предходните два семестъра
2. Извънучебни дейности и постижения
3. Финансово състояние на семейството на студента

Срокове:

 • подаване на документи – от 09.10.2020г. до 30.11.2020 г.
 • обявяване на резултати – до 10.12.2020 г.

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на Фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидати за стипендии по дисциплините – биология и химия

Предоставените стипендии от фондация „Гален Темелков” са за ученици в ХІ и ХІІ клас за съответната учебна година в ППМГ „Нанчо Попович”. Стипендиите са пълни (по двете дисциплини) или частични (отделно по химия и биология). Те се използват за допълнително обучение, съответно по химия и биология, необходимо за подготовката на учениците за кандитатстване в специалностите в МУ-ти и колежи в страната. Необходимите финансови средства се определят от учителите, при които кандидатите ще се обучават, както и ще се изплащат директно на самите преподаватели. Сумата ще бъде изплащана ежемесечно на преподавателите  по определена от тях банкова сметка. Броят на одобрените кандидати ще бъде различен за всяка година, но ще се одобрява минимум една пълна стипендия или две частични за една учебна година. Стипендията е за една учебна година, като всеки ученик може да кандидатства всяка поредна година, без значение дали е получавал стипендия в предходната година.

 Критерии

 1. Кандидатът да е български гражданин и ученик в ППМГ „Нанчо Попович”.
 2. Заявено желание за кандидатстване в специалностите в МУ-ти и колежи в страната.
 3. Отличен успех по съответните предмети – биология и химия. Минимален годишен успех – много добър (5). Документ удостоверяващ успех (копие на бележник и др.).
 4. Финансово състояние на семейството на кандитатстващия. Деклариране на финансовото състояние на семейството (ще се изисква финансова декларация).
 5. Извънкласни дейности и постижения (от различен характер, не непременно свързани с дисциплините химия и биология);

Кандитатстване: молба и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до ръководството на ППМГ „Нанчо Попович” и до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа,  защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията и как тя би помогнала на неговото образование от финансова гледна точка.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което ще се проведе (онлайн или присъствено) в удобно за двете страни време. Всички кандидати ще се оценяват основно на база тяхната мотивация за развитие в посочената сфера, успеха в училище и извънкласните дейности. Ключов фактор също е финансовото състояние на кандидатите, което евентуално би било пречка за бъдещото им обучение.

Срок: подаване на документи – края на месец септември, обявяване на резултати – края на месец октомври за учебна година 2020/2021.

Комисия: сформиране на 7 членна комисия, която да разглежда молбите, да преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии.

Членове на комисията:

 • един представител от ръководството на ППМГ „Нанчо Поповоч”;
 • един учител по химия, предложен от ППМГ „Нанчо Поповоч”;
 • един учител по биология, предложен от ППМГ „Нанчо Поповоч”;
 • учредителят на фондация „Гален Темелков” или представител, предложен от него;
 • трима члена от Настоятелството на фондация „Гален Темелков”.

Документите за кандитатстване се подават на посочен адрес от ППМГ “Нанчо Попович” и на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com.