АКАДЕМИЯ ЗА ПРИРОДНИ НАУКИСъздаване на учебно-творческа база, в която ученици от цялата страна и от чужбина да изучват природни науки, като приоритетни са дисциплините химия и биология. Освен знанията по съответните научни дисциплини, срещи с известни лекари, преподаватели и научни работници, участниците ще придобиват познания за културата, бита и традициите на един от най-старите народи в света – българският. По този начин умът ще израства успоредно с духа и ще изкове в децата ни устойчивост, сила и вяра. Преподаватели и лектори ще бъдат утвърдени учители от профилираните гимназии в страната, преподаватели от МУ-ти и колежи от България, както и гост-лектори от чужбина. Академията ще бъде действаща през цялата година.
Академията ще бъде създадена в гр. Плиска, където Фондацията притежава собствен терен и сграден фонд с площ от 2 300 кв.м. Старопрестолният град на България е стар духовен и културен център, в който е бил построен най-големият скрипториум на Балканите и втори по значимост в Европа. Пропитото с послания място и близостта до едни от най-значимите клутурни и исторически паметници на средновековна България, са изключителна добра предпоставка за изграждането на Академията, която освен научен център ще бъде и духовно средище.