Дарители

Кр. Й. – 15, 15 £
В. Б. – 50 €
И. Т. – 25,69 €
С. Т. – 25 €
М. Ж. – 30 BGN
В. П. – 25
BGN
Д. Д. – 20 €
Н. Кр. – 25
BGN
П. С. – 36, 15 BGN
М. Г. – 30 BGN

Д. Д. – 100 BGN
М. И. –
100 BGN
Ели Стефанова – 100 €
Дамян Попов – 50 BGN
П. К. – 25 BGN
С. В. – 20 BGN

Ваня Камаджиева – 100 BGN
Светла Захариева – 100 BGN
Мая Далгачева – 50

Н. Дж. – 10 BGN
Е. Кр. – 20
BGN
Даниела Табакова – 150 BGN
Красимир Харизанов – 100 BGN

А. В. – 50 BGN
M. Х. –
50 BGN
Н. К. – 20
BGN
Красимир Харизанов – 50 BGN

Красимир Харизанов – 50 BGN