Учредител и Управителен съвет

Учредител:

Марина Персенг

Управителен съвет:

Ивайло Недялков
Момчил Тонев
Милен Чолаков
Катерина Великова
Петър Тончев