Академия „Дух и познание” (медицината – призвание и отговорност)


Проект финансиран от Община Шумен на стойност 2838,24 лв. със срок на изпълнение май-ноември 2021 год.

Медицинското образование в България е едно от най-приоритетните и желани в последните години, като тенденцията за това нараства. Проектът ни е продиктуван именно от засиления интерес към кандитатстване в медицински университети и колежи в страната, като е създаден специално за учениците от профилираните гимназии и средните училища. Проектът е подготвен от сегашни студенти от медицински университети и колежи, като по този начин се стремим да споделим личния си опит и мотивация, както и да представим не само положителните страни на това образование, но и трудностите, което поставя то пред бъдещите кандидат-студенти.

Презентация, специално предназначена за учениците от профилираните гимназии и средните училища в гр. Шумен, която ще представим на живо в периода септември – ноември 2021 г. Чрез нея ще покажем не само положителните страни на това образование, но и трудностите, които поставя то пред бъдещите кандидат-студенти. По този начин считаме, че мотивацията за кандитатстване в медицински университети не само би се засилила, но би се превърнала в ясна и конкретна идея за бъдещо развитие. Свързани с презентацията са и интервютата, които ще направим с изявени личности от медицинските среди. Техният вдъхновяващ пример ще бъде устрема, от който имаме необходимост всички ние – ученици, кандидат-студенти и студенти.

Представянето на предимствата и недостатъците на българското медицинско образование от настоящи студенти по медицина, ще даде реална представа на учениците от гимназиален етап, избрали да се развиват в медицинската сфера. Споделеният личен опит би могъл да бъде решаващ за бъдещите кандидат-студенти в избора им на кариерно развитие, да ги амбицира (показвайки им, че медицината е постижима цел), но и да ги подготви за ситуациите, с които могат да се сблъскат. Чрез провеждането на интервюта със специалисти от различни сфери на здравеопазването, записването и споделянето им във видео и текстова форма, учениците ще могат да добият реална представа за кариерните възможности на медицинските специалности, а същевременно ще се даде гласност на актуални проблеми, с които се сблъскват медицинските лица.