МЕДИЦИНАТА – ПРИЗВАНИЕ И ОТГОВОРНОСТПроект финансиран от Община Шумен на стойност 2838,24 лв. със срок на изпълнение май-ноември 2021 год.

Медицинското образование в България е едно от най-приоритетните и желани в последните години, като тенденцията за това нараства. Проектът ни е вдъхновен именно от засиления интерес към кандитатстване в медицински университети и колежи в страната, като е създаден специално за учениците от профилираните гимназии и средните училища. Проектът е подготвен от сегашни студенти от медицински университети и колежи, като по този начин се стремим да споделим личния си опит и мотивация, както и да представим не само положителните страни на това образование, но и трудностите, което поставя то пред бъдещите кандидат-студенти.

Изготвихме презентация, специално предназначена за учениците от профилираните гимназии и средните училища в България, която представихме в онлайн среда в периода октомври – ноември 2021 г. Чрез нея показахме не само положителните страни на това образование, но и трудностите, които то поставя пред бъдещите кандидат-студенти. Считаме, че чрез протичането на срещите ни с бъдещите кандидат-студенти, мотивацията за кандитатстване в медицински университети не само се засилва, но и се превръща в ясна и конкретна идея за бъдещо развитие. Свързани с презентацията са интервютата, които направихме с изявени личности от медицинските среди. Техният вдъхновяващ пример е устрема, от който имаме необходимост всички ние – ученици, кандидат-студенти и студенти:

Представянето на предимствата и недостатъците на българското медицинско образование от настоящи студенти по медицина, даде реална представа на учениците от гимназиален етап, избрали да се развиват в медицинската сфера. Споделеният личен опит е решаващ за бъдещите кандидат-студенти в избора им на кариерно развитие, амбицира ги (показвайки им, че медицината е постижима цел), но и ги подготвя за ситуациите, с които могат да се сблъскат. Чрез провеждането на интервюта със специалисти от различни сфери на здравеопазването, записването и споделянето им във видео и текстова форма, учениците могат да добият реална представа за кариерните възможности на медицинските специалности, а същевременно се даде гласност на актуални проблеми, с които се сблъскват медицинските лица.

При реализирането на проекта, създадохме „Наръчник за оцеляване на студента по медицина, Част първа“: