Награда „Белият ангел“

Вътрешни правила на фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите за награда „Белият ангел“

Предоставената награда „Белият ангел“ от фондация „Гален Темелков” е за лекар или медицински специалист, практикуващ в България. Наградата е за вдъхновяваща личност, за която медицината е смисъл, път и стремеж към високи идеали. Лауреатът на наградата „Белият ангел“ ще получи специален плакет и почетен знак за заслуги в сферата на медицината.

Критерии и кандидатстване:

  • Кандидатът да практикува в България;
  • Кандидатстването става, чрез попълване на формуляр. Формулярът съдържа биографична част – кратка информация, и вдъхновяваща история от житейския път на кандидата;
  • Предложение за кандидатура може да направи и външен човек, който да попълни данните на личността, която предлага за наградата;
  • След преглеждане на всички кандидатури ще бъде проведено гласуване от всички членове на Фондацията. Събралият най-много гласове ще бъде избран за лауреат на фондация „Гален Темелков” за съответната година.  

Срокове:

  • подаване на документи – до 20 ноември 2023;
  • обявяване на резултати – 5 януари 2024.

Комисия:
5 членна комисия, която ще разглежда кандидатурите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на Фондацията – www.foundation-gt.com

Кандидатстването става, чрез формуляр (google forms), който може да бъде намерен в сайта на Фондацията.

За въпроси: на имейл адрес found.gt@gmail.com и на тел.: 0887877797; 0894736252